Wikia


Nute Gunray was één van de spilfiguren in de laatste jaren van de Galactic Republic.

NuteGunray-TCW
Als de ambitieuze Viceroy van de Trade Federation begaf Gunray zich op glad ijs door een akkoord te sluiten met Darth Sidious. De inname van Naboo, door Sidious bevolen, liep slecht af voor Gunray, maar toch werd hij niet berecht. Zo kon hij later de Trade Federnation laten aansluiten bij de CIS en deze steunen tijdens de Clone Wars. Kenmerkend voor de latere loopbaan van Gunray na 32 BBY was zijn haat voor Padme Amidala.Hij stierf door Darth Vader.